Kysymyksiä ja vastauksia siitepölyallergiasta ja sen hoidosta

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä on allergia?

Immuunijärjestelmän tehtävänä on suojata elimistöä bakteereilta, viruksilta, sieniltä ja loisilta. Joskus immuunijärjestelmä reagoi myös normaaleille ja vaarattomille aineille. Tätä kutsutaan allergiaksi.

Miksi jotkut sairastuvat allergiaan?

Valitettavasti ei tiedetä, miksi toiset sairastuvat allergiaan ja toiset eivät, mutta esimerkiksi perimällä on osuutensa allergiassa. On tavallista, että samassa perheessä on useampi siitepölyallergikko. Allergia alkaa usein kouluiässä tai varhaisaikuisuudessa ja helpottuu monesti keski-iän jälkeen.

Mitkä siitepölyt voivat aiheuttaa allergiaa ja koska?

Siitepölykausi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; kevääseen, kun lehtipuut kukkivat, kesään, kun ilmassa on heinän siitepölyä ja loppukesään, jolloin on pujon kukinta-aika.

Kuinka tavallista on siitepölyallergia?

Noin joka neljäs meistä suomalaisista kärsii siitepölyallergian aiheuttamista silmä- ja nenäoireista. Tavallisimmin allergiaa aiheuttavat koivun ja heinän siitepöly.

Mikä siitepölyallergia on yleisin?

Koivun siitepölyallergia on tavallisin allergia Suomessa. Koivun siitepölykausi on lyhyt ja intensiivinen, mutta useat koivuallergikot saavat oireita myös pähkinäpensaan ja lepän kukkimisen aikaan, eli jo ennen koivun siitepölykautta.

Milloin koivun siitepölyaika on?

Riippuu missäpäin maata asuu. Aivan eteläisimmässä Suomessa kausi voi alkaa jo huhtikuun alkupuolella, kun taas Lapin pohjoisissa osissa koivu kukkii vasta kesäkuussa. On tavallista, että koivuallergikko saa oireita myös pähkinäpensaan ja lepän siitepölykaudella. Nämä kukkivat jo aikaisin vuoden alussa, joten oireinen aika voi olla varsin pitkä.

Milloin on heinän siitepölykausi?

Useimmat heinälajit kukkivat keskikesällä vapauttaen kohtalaisesti tai runsaasti siitepölyä. Kaikkein suurimmat siitepölypitoisuudet on lämpiminä, kuivina ja tyyninä kesäpäivinä. Jos olet allerginen yhdelle heinälajille, olet todennäköisesti herkistynyt myös muille lajeille.

Mitä on ristiallergia?

Ristiallergiassa ihminen reagoi ruoka-aineisiin, jotka muistuttavat sitä ainetta, mille hän on allerginen. Elimistö ei tällöin pysty erottamaan näitä aineita toisistaan. Siitepölyallergiassa ristiallergia on tavallista - erityisesti kun on kyse koivuallergiasta. Riski ristiallergioille kasvaa jos on allerginen usealle eri siitepölylle, esimerkiksi koivulle ja heinälle, ja jos allergia on vaikea.

Mitkä ovat tavallisia siitepölyallergian oireita?

Siitepölyallergian, tai heinänuhan, kuten sitä myös kutsutaan, tavallisimpia oireita ovat nenä- ja silmäoireet. Allergia aiheuttaa myös väsymystä, joka voi olla hyvinkin voimakasta. Sillä, oletko allerginen puiden siitepölylle tai heinälle, ei ole merkitystä – oireet ovat samoja.

Miksi saan allergiaoireita?

Jos olet allerginen, elimistösi tulkitsee vaarattomia aineita, kuten siitepölyä, haitalliseksi. Elimistö on väärässä, mutta silti se käynnistää puolustusreaktion siitepölyä vastaan. Aina kun altistut siitepölylle, elimistösi vapauttaa histamiinia, minkä seurauksena allergiaoireet syntyvät.

Miten allergia ja astma ovat yhteydessä?

Kehomme ylä- ja alahengitystiet (nenä ja keuhkot) ovat yhteydessä toisiinsa. Jos nenässä on allergisen reaktion aiheuttama tulehdustila, voi se levitä alaspäin keuhkoihin ja aiheuttaa astman.

Mistä tiedän, että lapseni on allerginen eikä vain vilustunut?

Toistuva aivastelu, vetinen nuha tai tukkoisuus voivat olla oireita siitepölyallergiasta. Lisäksi lapsesi voi kärsiä silmien kutinasta, punotuksesta tai vetistelystä. Oireet ovat samankaltaisia kuin vilustumisessa ja onkin helppoa sekoittaa vilustuminen ja allergia toisiinsa. Jos oireet eivät kuitenkaan mene ohi ja pahenevat tiettyinä vuodenaikoina, voi kyseessä olla allergia.

Miten siitepölyallergiaa hoidetaan?

Ensimmäinen ohje usein on allergisoivan aineen välttäminen. Siitepölyn ollessa kyseessä, on välttäminen kuitenkin lähestulkoon mahdotonta. Nykyisin on olemassa erilaisia hoitokeinoja eriasteisiin allergioihin. Allergian oireenmukainen hoito tarkoittaa oireita tilapäisesti helpottavia oirelääkkeitä, joita saa sekä reseptivapaasti, että reseptillä. Vaikeampaan siitepölyallergiaan on myös siedätyshoitoa, joka oireiden helpottamisen lisäksi hoitaa myös allergian syytä eli on ns. syynmukaista hoitoa.

Millaisia oirelääkkeitä allergiaan on saatavilla?

Oirelääkkeitä on eri muodoissa: tabletteina, nenäsumutteina ja silmätippoina. Antihistamiinitabletit ovat yksi tavallisimmin käytettyjä allergialääkkeitä. Antihistamiini yleensä antaa helpotusta tukkoisuuteen, vuotavaan nenään, aivasteluun ja nenän ja silmien kutinaan. Jo antihistamiini ei tunnu riittävän, kortisonipohjainen nenäsumute voi auttaa. Jos oireita ei edelleenkään saada kuriin, on olemassa myös kortisonitabletteja.

Onko antihistamiineilla sivuvaikutuksia?

Jotkut antihistamiinit voivat aiheuttaa väsymystä, uneliaisuutta ja päänsärkyä ja antihistamiinia sisältävät nenäsumutteet ja silmätipat voivat joskus ärsyttää limakalvoja hetkellisesti. Yleisesti ottaen nykyaikaiset antihistamiinit ovat kuitenkin hyvin siedettyjä. Useimpia pidetään myös turvallisina käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos kuitenkin saat antihistamiineista sivuvaikutuksia, on tärkeää, että keskustelet siitä lääkärisi kanssa. Yleensä on olemassa myös muita hoitovaihtoehtoja. Ihmiset reagoivat eri tavoin eri lääkkeisiin ja on hyvinkin mahdollista, että voit saada avun toisesta valmisteesta.

Koska kortisonia käytetään?

Kortisoninenäsumutetta käytetään yleensä jos antihistamiini ei riitä oireiden helpottamiseen. Kortisonin haittana on, että kestää aikansa, ennen kuin tehon huomaa ja siksi sitä tulee ottaa säännöllisesti. Kortisonia sisältävän nenäsumutteen yleisin sivuvaikutus on nenäverenvuoto. Etuna taas on se, että se vaikuttaa paikallisesti, eikä koko elimistöön. Vaikeassa allergiassa kortisonia voidaan antaa myös tabletteina, mutta silloin vaikutus on systeeminen, eli se vaikuttaa koko kehoon, jolloin myös sivuvaikutusten riski kasvaa. Ennen kortisonia annettiin myös pistoksina, mutta pitkäaikaisten sivuvaikutusten vuoksi tästä ollaan luopumassa.

Mitä on allergian siedätyshoito?

Allergian siedätyshoidolla vaikutetaan immuunijärjestelmään. Hoito ikään kuin ohjelmoi immuunijärjestelmän uudelleen, jotta se ei reagoisi allergisoiviin aineisiin. Siedätyshoidolla voidaan vähentää allergiaa ja jopa päästä allergiasta kokonaan eroon.

Kuinka allergian siedätyshoito toimii?

Siedätyshoito vaikuttaa allergian perussyyhyn immuunijärjestelmässä. Siedättäminen muuttaa immunijärjestelmän reaktioita allergiaa aiheuttaville aineille. Allergian syyn hoitaminen on osoitettu myös vähentävän astman kehittymistä ja uusien allergioiden syntyä.

Onko siedätyshoidolla sivuvaikutuksia?

Koska pistokset ja tabletit sisältävät ainetta, jolle keho on allerginen, on olemassa riski allergisille reaktioille. Tavallisin sivuvaikutus on kutina ja punoitus pistosalueella tai tablettihoidossa suussa. Harvinaisempia ovat silmien ärsytys, nenän tukkoisuus tai astmaoireet. Joissain harvinaisissa tapauksissa keho voi reagoida allergisella sokkitilalla, anafylaksialla. Tämän vuoksi pistoksen jälkeen tulee aina odottaa 30 minuuttia lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. Tablettisiedätyshoidossa ensimmäinen tabletti otetaan lääkärin vastaanotolla, mutta sen jälkeen hoitoa voi jatkaa kotona ilman valvontaa.

Kuinka tehokas allergian siedätyshoito on?

Yli 80% hoidetuista saa selkeän avun allergiaansa ja osa pääsee oireistaan kokonaan. Oirelääkkeiden tuodessa helpotusta vain vähäksi aikaa, siedätyshoidolla on kestävä vaikutus ja sillä voidaan estää myös allergian kehittyminen pahemmaksi.

Kuinka kauan teho kestää?

Teho säilyy hoidon päättymisen jälkeen useita vuosia. Tutkimuksissa pistossiedätyksen tehon on osoitettu kestävän jopa seitsemän vuotta hoidon loppumisen jälkeen. Tutkimuksia ei ole pidemmästä kestosta. Myös uudemmasta tablettimuotoisesta siedätyshoidosta on julkaistu tutkimuksia, joissa sen tehon on osoitettu säilyvän pitkään hoidon päätyttyä.

Pitääkö aina hoitaa pistoksilla?

Ei, allergiasta kärsivä voi valita koivun ja heinän siitepölyallergiaan myös tablettisiedätyshoidon. Tablettihoidossa vain ensimmäinen annos otetaan lääkärin vastaanotolla. Sen jälkeen hoitoa jatketaan kotona, yhdellä tabletilla päivässä, kolmen vuoden ajan.

Mikä ero on allergian siedätyshoidossa ja allergian oirelääkkeiden käytössä?

Tavallinen oireita helpottava allergialääke hoitaa vain allergian aiheuttamia oireita, kun taas siedätyshoito hoitaa syytä oireiden taustalla, jolloin oireet voivat jopa kokonaan hävitä.

Voiko siedätyshoito parantaa allergiani?

Allergian siedätyshoito on ainoa hoitomuoto, jolla vaikutetaan allergian syyhyn ja on mahdollista, että se jopa parantaa allergian. 100% tehoa ei silläkään voi luvata, mutta useimmat voivat paremmin ja tarvitsevat vähemmän muita allergialääkkeitä siedätyshoidon jälkeen.

Mihin allergioihin siedätyshoitoa voi saada?

Siitepöly (heinä ja lehtipuut), eläimet (kissa, koira) ampiaisen ja mehiläisen myrkky sekä huonepölypunkki. Näistä siitepöly- sekä huonepölypunkkiallergiaa voidaan hoitaa myös tablettihoidolla.

Tehoaako siedätyshoito myös ruoka-aineallergioihin?

Toistaiseksi ruoka-aineallergioihin ei ole tarjolla siedätyshoitoa.

Miksi siedätyshoito?

Siedätyshoidolla hoidetaan allergian syytä. Tämä vähentää tai poistaa kokonaan allergisia oireita kuten silmä-, nenä- ja hengitysoireita. Siedätyshoito voi parantaa merkittävästi allergisen potilaan elämänlaatua. Mitä useammat allergiset ihmiset saavat apua, sitä enemmän hoidolla on myös kansantaloudellisia vaikutuksia, kun allergian helpottuessa työstä poissaolot ja lääkärikäynnit vähenevät.

Kuinka nopeasti siedätyshoito tehoaa?

Vaikutus alkaa tavallisesti muutaman kuukauden hoidon jälkeen. Jos hoito aloitetaan syksyllä tai talvella, teho näkyy jo seuraavana siitepölykautena. Mitä aiemmin ennen seuraavaa siitepölykautta hoito aloitetaan, sen parempi teho hoidosta on jo ensimmäisenä kautena.

Auttaako siedätyshoito astmaan?

Allergian ja astman välillä on selvä yhteys, koska molemmilla on vaikutus hengitysteihin. Allergiapotilaat kokevat usein sairauden alkuvaiheessa nenä- ja silmäoireita, mutta myöhemmin, sairauden kehittyessä pidemmälle, he saavat astmaoireita. Huonepölypunkkiallergian siedätyshoidon on osoitettu voivan auttaa potilasta myös saavuttamaan paremman astman hoitotasapainon. On myös osoitettu, että lapsilla, jotka ovat saaneet allergiaansa siedätyshoitoa, on vähemmän astmaoireita, kuin pelkästään oirelääkkeillä hoidetuilla lapsilla.

Miten siedätyshoito toteutetaan?

Hoito toteutetaan joko pistoshoitona tai tableteilla antamalla ainetta, jolle potilas on allerginen. Aloitusvaiheessa pistoksia annetaan kerran viikossa asteittain kasvavina annoksina, minkä jälkeen pistokset annetaan seitsemän viikon välein korkeina ylläpitoannoksina. Hoito kestää kolmesta viiteen vuotta, jotta saavutetaan pitkäkestoinen suoja. Tablettihoidossa otetaan yksi tabletti kerran päivässä kolmen vuoden ajan.

Kenelle siedätyshoito olisi syytä aloittaa?

Siedätyshoitoa tulisi harkita allergisille, jotka eivät saa riittävää helpotusta tavallisesta allergialääkityksestään ja joiden allergiat aiheuttavat häiritseviä oireita, esim. vaikuttavat työkykyyn ja sosiaaliseen elämään. Jotkut ovat allergisia sekä lehtipuiden, että heinän siitepölylle, jolloin allergiaoireet häiritsevät varhain keväästä pitkälle kesään. Myös sukulaisten tai tuttavien kotieläimet saattavat rajoittaa elämää, samoin työ- ja koulutoverien mukanaan kuljettama eläinpöly voi aiheuttaa oireita. Jos mehiläisen- tai ampiaisenpisto on aiheuttanut hengenvaarallisen reaktion, on hyvä aloittaa siedätyshoito.

Kuinka toimin saadakseni siedätyshoitoa allergiaani?

Siedätyshoitoa annetaan allergiavastaanotoilla sairaaloissa ja useissa terveyskeskuksissa sekä yksityisillä lääkäriasemilla. Keskustele lääkärisi kanssa ja pyydä siedätyshoitoa, mikäli et koe saavasi tarpeeksi helpotusta oirelääkityksestäsi. Mikäli elämänlaatusi kärsii allergiaoireiden vuoksi, kannattaa pohtia siedätyshoidon mahdollisuutta.

Päivitetty 11/11/2019